2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde Erasmus kapsamında yurtdışına çıkmış ve erken dönmek zorunda kalmış öğrencilerimizin dikkatine.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yurt dışındaki bir kurumda Erasmus öğrenim hareketliliğini gerçekleştirmek üzere giden öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu COVID-19 salgınından kaynaklı olarak mücbir sebep kuralları çerçevesinde yurda erken dönmek durumunda kalmıştır. Bu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve döneme Üniversitemizde devam edebilmeleri adına kendilerine tanınan derslere kayıt hakkı çerçevesinde öğrencilerin buradaki eğitim ve öğrenimlere devam edebilmeleri mümkün olmuştur.

Türkiye'ye dönen öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için bölüm/birim Eramus koordinatörlerinin bölümlerine/birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir.

30 Mart tarihinde başlamış olan uzaktan eğitim sürecinde geri dönen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve derslere zamanında kayıt olabilmeleri için ilgili birimlere hatırlatmada bulunmalıdırlar.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Beytepe - ANKARA

Tel. +90 312 297 83 00

felsefemaster@hacettepe.edu.tr

 

Sayfa Sorumluları: Arş. Gör. Güncel Oğulcan Ülgen, Arş. Gör. Yüksel Tarım