Arş. Gör. Barışcan Demir

Arş. Gör. Barışcan Demir

E-mail: bariscandemir01@gmail.com / bariscandemir@hacettepe.edu.tr

Telefon: +90 312 297 83 00, Dâhili: 126

 

Akademik İlgi Alanları:

Ontoloji, Bilim Tarihi, Yapısalcılık, Eskiçağ ve 18. Yüzyıl Felsefeleri, Aristoteles, Martin Heidegger.

 

Eğitim:

Yüksek Lisans: 2015 - 2019, Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü.

Yüksek Lisans Tezi: Demir, Barışcan. (2019). “Olanak Kavramı Üzerine Bir Tartışma: Aristoteles ve Martin Heidegger”. (Danışman: Prof. Dr. Cemal Güzel). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora: 2019 - …, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü.

 

Yayınlar

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
 1. Demir, Barışcan. (2016). “Parmenides’in Büyük Bilmecesi”. Özne (ss. 83-101). Sayı: 24.
 2. Demir, Barışcan. (2019). “Aristoteles’in Büyük Rakibi Zenon ve Dynamis’le Gelen Zafer”. Felsefi Düşün (ss. 75-97). Sayı: 13.
 3. Demir, Barışcan. (2019). “Rönesans’tan Kant’a, Sonsuzluğa Saçılmış Düşünceyi Bilimsel Bir Zemine Oturtma Çabasının Kısa Tarihi”. Kebikeç (ss. 123-150). Sayı: 48.

 

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
 1. Demir, Barışcan. (2014). “Céline ya da Umudun Değerden Düşürülüşü”. Kampfplatz (347-370). Sayı: 5.
 2. Demir, Barışcan. (2015). “Polyneikes’in Üzerini Örten İki Maya Perdesi: Tragedyanın Kısa Tarihi ve Antigone”. Kampfplatz (ss. 11-42). Sayı: 9.
 3. Demir, Barışcan. (2019). “Oltayı Balığa Vermek: Aristotelesçi Olanak Kavrayışına Bloch’un Müdehalesi”. Kampfplatz (ss. 81-98). Sayı: 12.

 

 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
 1. Demir, Barışcan (One of two authors). (2018). “The Nietzschean Child Gambles: D. H. Lawrence’s The Rocking-Horse Winner”. 14th ESSE Conference, Seminar S31 - Landscapes of Childhood in Modernist Short Story (August 29th. to September 2nd.). Brno, Czech Republic.
 2. Demir, Barışcan. (2019). “Yüce Tanrı Pan ya da İki Yüzlü Doğa”. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Session 3 (May 2nd. to May 5th.). Ardahan, Türkiye.

 

 1. Kitap Değerlendirmeleri:
 1. Demir, Barışcan. (2015). “Foucault’yu Dersleriyle Okumak”. ViraVerita.org.

 

 1. Gazete Yazıları ve Kitap Tanıtımları:
 1. Demir, Barışcan. (2014). “Kendinden Kaçışın Edebiyatı”. BirGün Kitap (ss. 6). Sayı: 151.
 2. Demir, Barışcan. (2014). “İçeriyi Dış-layan Öyküler”. Kitapçı (ss. 24-25). Sayı: 12.
 3. Demir, Barışcan. (2015). “Arayışın ve Erimenin Romanı”. BirGün Kitap (ss. 16). Sayı: 157.
 4. Demir, Barışcan. (2015). “18. Yüzyılda Bir Boksör”. BirGün Kitap (ss. 14). Sayı: 162.
 5. Demir, Barışcan. (2015). “Phaidros’ta Eros ve Delilik”. BirGün Kitap (ss. 18). Sayı: 163.
 6. Demir, Barışcan. (2015). “Tümelin Titreyişi”. BirGün Kitap (ss. 4). Sayı: 165.
 7. Demir, Barışcan. (2015). “Bergson’dan Bir Sayıgı Duruşu”. BirGün Kitap (ss. 34). Sayı: 166.
 8. Demir, Barışcan. (2016). “Tiyatronun İmkânsız Uzamı”. BirGün Kitap (ss. 8). Sayı: 175.
 9. Demir, Barışcan. (2017). “Yer Olmayan Yerin Sakinleri”. BirGün Kitap (ss. 16). Sayı: 181.
 10. Demir, Barışcan. (2018). “Eski Zaman Bibliyofilleri”. BirGün Kitap (ss. 14). Sayı: 201.

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Beytepe - ANKARA
Tel. +90 312 297 83 00

Sayfa Sorumluları: Arş. Gör. Güncel Oğulcan Ülgen, Arş. Gör. Yüksel Tarım