Kesinleştirme işlemi yapılmadığı sürece öğrencilerin seçmiş oldukları dersler, üzerlerine alınmış sayılmamaktadır. Ders kesinleştirme işleminden sonra kontenjanlar doldurulmaktadır. Ders kaydının kesinleştirilmediği durumlarda seçilen derslerin kontenjanları kayıt yaptıran diğer öğrenciler tarafından doldurulabilmektedir. Kesinleştirme işleminden sonra ders kayıtları üzerinde hiçbir değişiklik yapılamamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Beytepe - ANKARA

Tel. +90 312 297 83 00

felsefemaster@hacettepe.edu.tr

 

Sayfa Sorumluları: Arş. Gör. Güncel Oğulcan Ülgen, Arş. Gör. Yüksel Tarım