Lisansüstü Program Kayıtlarının Anabililm Dalı Başkanlığına İletilmesi Hakkında

Program kaydını öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapan fakat kayıt belgesini fiziki olarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edemeyecek Lisansüstü Program öğrencilerimizin, “Program Kayıt Formu”nun imzalamış oldukları kopyalarını tarayarak, digital ortamda, Akademik Danışmanına imzalamak üzere göndermesi, danışmanının onayladığı program kayıt belgesini Felsefe Bölümü Başkanlığı e-posta hesabına (felsefemaster@hacettepe.edu.tr) dijital olarak iletmesi gerekmektedir.

Eğer program kaydı için katkı payı/öğrenim ücreti ödemişse, bu ödemeye ilişkin dekontun kopyasının da dijital olarak taranarak, akademik danışman tarafından da onaylanmış Program Kayıt Formu ile birlikte e-posta hesabına gönderilmesi gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Beytepe - ANKARA

Tel. +90 312 297 83 00

felsefemaster@hacettepe.edu.tr

 

Sayfa Sorumluları: Arş. Gör. Güncel Oğulcan Ülgen, Arş. Gör. Yüksel Tarım