Genel Tanıtım

Programda 42 seçmeli, 16 zorunlu olmak üzere toplam 58 lisans dersi bulunmaktadır. Bu derslere ek olarak öğrencilerin üniversite genelinde zorunlu olarak verilen AİT (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi), TKD (Türk Dili Edebiyatı) ve İNG (Temel İngilizce) servis derslerini almaları gerekmektedir. Öğrenciler isteğe bağlı olarak Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerinden seçmeli ders alabilirler. Aynı zamanda üniversite geneline açılan SEÇ kodlu dersleri de programlarına dahil edebilirler.

Bölümümüz üniversite geneline açılan “Felsefeye Giriş” derslerine ek olarak, belli bazı bölümlere de servis dersleri vermektedir.

Program akademik ağırlıklı olup, dört yıl boyunca alınması gereken zorunlu derslerin bir bölümünü felsefe tarihi dersleri, diğer bölümünü ise felsefenin temel disiplinlerine ilişkin dersler oluşturmaktadır. Üçüncü öğretim yılından itibaren her dönem alınması gereken zorunlu ders sayısı azalmakta, böylelikle öğrencilere ileride yönelmek istedikleri alanlara ilişkin ders seçme olanağı tanınmaktadır. Öğrencilerin mezun olmak için gerekli kredi baz alındığında, programlarına dahil edebilecekleri seçmeli derslerin en az %40'ının bölüm içi seçmeli derslerden oluşması gerekmektedir. Bu da 30 ulusal kredi ve yaklaşık olarak 50 AKTS'ye denk gelmektedir. İsteyen öğrenciler, dördüncü öğretim yılında tez çalışması yapabilmektedirler.

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Beytepe - ANKARA
Tel. +90 312 297 83 00

Sayfa Sorumluları: Arş. Gör. Melodi Çakın, Arş. Gör. Birdal Akar, Arş. Gör. Yüksel Tarım