Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 23 Mart 2020 tarihli Öğrenci Belgelerine dair açıklaması

Sevgili Öğrenciler

Yaşadığımız olağanüstü koşullar nedeniyle Öğrenci Belgesi ve Mezuniyet Belgesi e-devlet sisteminden alınabildiği için tarafımızdan verilmeyecektir. Transkript, ilgililere yazı vb. istekler hureg@hacettepe.edu.tr adresinden e-posta ile kabul edilecek, imzalı PDF kopyaları size e-posta üzerinden ulaştırılacaktır.

E-posta ile yapılamayacak işlemler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız Beytepe ve Sıhhiye Hizmet Ofisleri, Cumhurbaşkanlığı’nın 22.03.2020 tarihindeki genelgesine istinaden en az sayıda personelle hizmet vermeye devam edecektir.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Beytepe - ANKARA
Tel. +90 312 297 83 00

Sayfa Sorumluları: Arş. Gör. Güncel Oğulcan Ülgen, Arş. Gör. Yüksel Tarım