Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonunda Azami Sürelerini Doldurup Başarısız Dersi Bulunan ve 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonunda Azami Süresini Doldurup Mezuniyet için Kredi Eksiği Olan Öğrencilerimizin Dikkatine [Başvuru için Son Tarih: 31 Aralık 2021]

2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami sürelerini dolduran öğrencilere başarısız oldukları dersler dışında hiç almadıkları derslerden de ek sınav hakkı tanınması ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01/10/2021 tarih ve 73154 sayılı yazısı ve YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 01/10/2021 tarihli duyurusu ile 2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami sürelerini dolduran lisans-ön lisans öğrencilerine başarısız oldukları (devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler de dâhil) tüm derslerden ek sınav hakkı verilmiştir.

4 yıllık lisans programlarında 14. dönem üstü olup mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencilere 2021-2022 güz dönemi kayıtları kapatılmış olup, daha önce ders programlarına ekledikleri ama başarısız oldukları (F1-F2-F3) TÜM DERSLER için 2 EK SINAV HAKKI, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere tanımlanmıştır. Bu durumda bulunan öğrencilerin, 2 ek sınav hakkı tanınan, başarısız oldukları dersler, öğrencinin BİLSİS otomasyon sistemindeki sayfasında, 2021-2022 Ek Sınav dönemi başlığı altında listelenmiştir. Öğrencilerimiz söz konusu derslerin sınavlarına hem güz hem de bahar döneminde girebileceklerdir. Öğrenci tanımlanan sınava girmediği takdirde (örneğin 2021-2022 Güz Dönemi Ek sınav döneminde kendisine sınava girebileceği ders tanımlanmış ama sınava girmemiş ise) iki sınav hakkından birini kullanmış sayılacaktır.

Ek sınav hakkından yararlanacak öğrenciler, kendilerine sistem tarafından yüklenilmiş olan ücreti ödedikten sonra iki ek sınav haklarının birincisine güz yarıyılı genel sınav döneminde girebileceklerdir, öğrencinin sınava alınacağı ders güz yarıyılında açık bir ders değilse bu öğrencilere özel sınav tanımlanacaktır. Güz döneminde açılan derslerin ise genel sınavlarına diğer öğrenciler ile birlikte alınacaklardır, öğrenci tanımlanan sınava girmediği takdirde iki sınav hakkından birini kullanmış sayılacaktır.

Üniversitemize giriş tarihi eski olup afla dönen ancak devam etmeyen, muhtemelen kaldırılmış veya eşdeğerliği bulunan dersler, öğrencinin talebi ile, Danışmanlar/Bölüm Başkanları tarafından incelenecek ve öğrenci ile birlikte karar verilerek eşdeğer dersler belirlenip, eşdeğerlik kararları alınarak öğrencilerin sınav hakları tanımlanacaktır.

Öğrencilere mezuniyet kredisini tamamlamak için hiç almadıkları derslerden de ek sınav hakkı tanımlanırken öğrencinin alması gereken zorunlu dersler Danışman/Bölüm Başkanı tarafından belirlenirken, seçmeli derslere öğrenciyle birlikte karar verilir.

a) Ek sınav hakkı verilebilecek başarısız dersi bulunmayan öğrencilere ve

b) Başarısız dersleri için ek sınav hakkı verilen öğrencilere,

31 Aralık 2021 tarihine kadar dilekçeleri ile başvurmaları halinde mezuniyet kredisini tamamlamak üzere hiç almadıkları dersleri belirlenip, bu derslerden de ek sınav hakkı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. Bu sınavlar da başarısız olunan derslere tanınan ek sınavlarla birlikte yapılacaktır.

Başarısız oldukları dersler sisteme tanımlanmış öğrenciler haricinde, mezuniyet kredisini tamamlamak için hiç almadıkları derslerden de sınava girmek isteyen öğrencilerden, yukarıda bahsedilen yöntemle belirlenecek dersler konusunda karar alınması için Bölüm Başkanlığına başvuracak öğrencilerin, bu taleplerini içeren (Ad-Soyad, Tarih, İmza, İletişim bilgilerinin de yer aldığı) dilekçelerini Bölüm Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz dilerlerse, söz konusu dilekçelerinin dijital kopyasını felsefemaster@hacettepe.edu.tr hesabına da iletebilirler. Dilekçelerin teslim edilmesi için son tarih 31 Aralık 2021’dir.