Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Ezgi Demir Oralgül (Mevlana Değişim Programı Koordinatör Yardımcısı, Farabi Koordinatör Yardımcısı, FEDEK Komisyonu, Tanıtım Komisyonu)

Arş. Gör. Barışcan Demir (Bölüm Araştırma Görevlileri Temsilcisi, FEDEK Komisyonu, Tanıtım Komisyonu)

Arş. Gör. Güncel Oğulcan Ülgen (Uzaktan Eğitim Koordinatör Yardımcısı, Taşınır Kayıt Yetkilisi, Web Sayfa Sorumlusu, Ders Kontenjan Sorumlusu)

Arş. Gör. Janset Nas Kılınç (Ders Programı Koordinatör Yardımcısı)

Arş. Gör. Muhammed Taha Tunç (Çift Anadal Program Koordinatör Yardımcısı, Yandal Program Koordinatör Yardımcısı, Erasmus Koordinatör Yardımcısı) 

Arş. Gör. Vildan Doğanay (ÖYP)

Arş. Gör. Yıldırım Bayazit