Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Çift Anadal

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz (cetinturkyilmaz@yahoo.com)

Program Koordinatör Yardımcısı: Arş. Gör. M. Taha Tunç (tahatunc@hacettepe.edu.tr)

Başvuruları Bölümümüz Çift Anadal Koordinatörlüğüne şahsen yapılacaktır.

Sosyoloji ile Biyoloji bölümleriyle geçerli olmak üzere çift anadal programı uygulanmaktadır.

Başvuruda bulunan öğrenciler, dilekçeleri ile birlikte öğrenci transkriptlerini de getirmelidirler.

Çift Anadal Başvurusu için Kullanılacak Dilekçeler:

1. Öğrencinin kendi bölümüne vereceği dilekçe (tıklayınız)

2. Öğrencinin başvurucağı bölüme vereceği dilekçe (tıklayınız)

Hacettepe Üniversitesi BİYOLOJİ LİSANS Programı İçin Açılan FELSEFE Çift Anadal Lisans Programı

BİYOLOJİ Bölümü Öğrencisinin FELSEFE Çift Anadal Programında Alabileceği Seçmeli Ders Listesi

BİYOLOJİ Bölümü Öğrencisinin Çift Anadal Programına Transfer Edebileceği Seçmeli/Zorunlu Dersler Listesi

BİYOLOJİ Bölümü Öğrencisinin FELSEFE Çift Anadal Programında Alması Gereken Ders Listesi (Zorunlu ve/veya Seçmeli)

Hacettepe Üniversitesi SOSYOLOJİ LİSANS Programı İçin Açılan FELSEFE Çift Anadal Lisans Programı

SOSYOLOJİ Bölümü Öğrencisinin FELSEFE Çift Anadal Programında Alabileceği Seçmeli Ders Listesi

SOSYOLOJİ Bölümü Öğrencisinin Çift Anadal Programına Transfer Edebileceği Seçmeli/Zorunlu Dersler Listesi

SOSYOLOJİ Bölümü Öğrencisinin FELSEFE Çift Anadal Programında Alması Gereken Ders Listesi (Zorunlu ve/veya Seçmeli)