Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Yandal

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz (cetinturkyilmaz@yahoo.com)

Program Koordinatör Yardımcısı: Arş. Gör. M. Taha Tunç (tahatunc@hacettepe.edu.tr)

 

Üniversitemizin tüm 4 yıllık Lisans Eğitimi veren bölümlerinden öğrenci kabul edilmektedir.

Başvuruları Bölümümüz Yan Dal Koordinatörlüğüne şahsen yapılacaktır.

Programa başvuru ve kabul koşulları, başarı ve mezuniyet için gerekli olan koşullarla ilgili bilgiler ayrıntılı olarak Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi’nde yer almaktadır.

(https://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/yonergeler/yandalyonergesi111119.pdf)

Başvuruda bulunan öğrenciler, dilekçeleri ile birlikte öğrenci transkriptlerini de getirmelidirler.

Yandal Başvurusu için Kullanılacak Dilekçeler:

1. Öğrencinin kendi bölümüne vereceği dilekçe (tıklayınız)

2. Öğrencinin başvurucağı bölüme vereceği dilekçe (tıklayınız)

Aşağıda gösterilen 7 zorunlu dersi alıp başaran öğrenciler, felsefe yandal sertifikasını almaya hak kazanırlar.

FELSEFE BÖLÜMÜ YENİ YAN DAL PROGRAMI DERS TABLOSU (2021-2022 Güz döneminden itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir)

 

Kodu

Adı

TPK

AKTS

     Z/S

FEL 101

Felsefeye Giriş 

NOT: Eğer öğrenci Sosyoloji Ana Dal lisans programı öğrencilerine verilen aynı isimli FEL 104 dersini veya Psikoloji Ana Dal lisans programı öğrencilerine verilen aynı isimli FEL 100 dersini veya servis dersi olan aynı isimli FEL 110 dersini Ana Dal lisans programı gereği daha önceden aldıysa, FEL 151 Platon (5 AKTS) dersini Yan Dal programına almalıdır.

303

5

Zorunlu

FEL 123

Mantığa Giriş

303

4

Zorunlu

FEL 131

Bilgi Felsefesi

303

5

Zorunlu

FEL 144

Varlık Felsefesi

303

4

Zorunlu

FEL 205

Felsefe Tarihi I 

NOT: Bu ders hâlihazırda yalnızca Sosyoloji ve

303

5

Zorunlu

Psikoloji öğrencilerine açıktır. Eğer öğrenci bu

dersi Ana Dal lisans programı gereği daha önceden almışsa, FEL 111 Eskiçağda Felsefe (6 AKTS) dersini Yan Dal programına almalıdır

FEL 206

Felsefe Tarihi II 

NOT: Bu ders hâlihazırda yalnızca Sosyoloji ve

303

5

Zorunlu

Psikoloji öğrencilerine açıktır. Eğer öğrenci bu

dersi Ana Dal lisans programı gereği daha önceden almışsa, FEL 338 20. Yüzyılda Felsefe I (6 AKTS) dersini Yan Dal programına almalıdır.

FEL 256

Etik

303

5

Zorunlu