Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
ACİL: 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonunda Azami Sürelerini Dolduran Öğrencilerimizin Dikkatine [Başvuru için Son Tarih: 05 Kasım 2021]

2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami sürelerini dolduran öğrencilere başarısız oldukları dersler dışında hiç almadıkları derslerden de ek sınav hakkı tanınması ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01/10/2021 tarih ve 73154 sayılı yazısı ve YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 01/10/2021 tarihli duyurusu ile 2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami sürelerini dolduran lisans-ön lisans öğrencilerine başarısız oldukları (devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler de dahil) tüm derslerden ek sınav hakkı verilmiştir.

 

  1. 4 yıllık lisans programlarında 14. dönem üstü olup mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencilere 2021-2022 güz dönemi kayıtları kapatılmış olup, daha önce ders programlarına ekledikleri ama başarısız oldukları (Fl- F2-F3) TÜM DERSLER için 2 EK SINAV HAKKI, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere tanımlanmıştır. Bu durumda bulunan öğrencilerin, 2 ek sınav hakkı tanınan, başarısız oldukları dersler, öğrencinin BİLSİS otomasyon sistemindeki sayfasında, 2021-2022 Ek Sınav dönemi başlığı altında listelenmiştir. Öğrencilerimiz söz konusu derslerin sınavlarına hem güz hem de bahar döneminde girebileceklerdir. Öğrenci tanımlanan sınava girmediği takdirde (örneğin 2021-2022 Güz Dönemi Ek sınav döneminde kendisine sınava girebileceği ders tanımlanmış ama sınava girmemiş ise) iki sınav hakkından birini kullanmış sayılacaktır.

 

Ek sınav hakkından yararlanacak öğrenciler, kendilerine sistem tarafından yüklenilmiş olan ücreti ödedikten sonra iki ek sınav haklarının birincisine güz yarıyılı genel sınav döneminde girebileceklerdir, öğrencinin sınava alınacağı ders güz yarıyılında açık bir ders değilse bu öğrencilere özel sınav tanımlanacaktır. Güz döneminde açılan derslerin ise genel sınavlarına diğer öğrenciler ile birlikte alınacaklardır, öğrenci tanımlanan sınava girmediği takdirde iki sınav hakkından birini kullanmış sayılacaktır.

 

  1. Üniversitemize giriş tarihi eski olup afla dönen ancak devam etmeyen, muhtemelen kaldırılmış veya eşdeğerliği bulunan dersler, öğrencinin talebi ile, Danışmanlar/Bölüm Başkanları tarafından incelenerek eşdeğer dersler belirlenecek ve eşdeğerlik kararları alınarak öğrencilerin sınav hakları tanımlanacaktır.

 

  1. Ek sınav hakkını kullanmadan (bu haktan yararlanmak istemeyen) mezuniyetine (daha önce programına alıp başarısız oldukları dersler ile daha önce programına hiç almadığı dersler toplamı) 2 ila 5 dersi kalan öğrenciler, dilerlerse Ek süre hakkından yararlanmak için talepte bulunabilirler. Bu öğrencilere Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin Eğitim Öğretim Süreleri ve Öğrencilik Statüsü başlıklı 17. Maddesine de uygun olarak,

A) Alınan kararla dört yarıyılı ek süre hakkı verilir.

B) Ek süre verilen öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek ders kaydı yapmakla yükümlüdürler.

C) Ek süreler sonunda mezuniyeti için başarması gereken ders sayısı birden fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

D) Ek süreler sonunda mezuniyeti için başarması gereken ders sayısı bir olan öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir.

Ek sınav hakkını kullanmayacak (bu haktan yararlanmayacak) olup Ek Süre Hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, bu taleplerini içeren (Ad-Soyad, Tarih, İmza, İletişim bilgilerinin de yer aldığı) dilekçelerini Bölüm Başkanlığına teslim etmelidirler. Öğrencilerimiz dilerlerse, söz konusu dilekçelerinin dijital kopyasını felsefemaster@hacettepe.edu.tr hesabına da iletebilirler. Dilekçelerin teslim edilmesi için son tarih 05 Kasım 2021’dir.