Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Azami Süreleri Sona Eren Öğrenciler Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 18.09.2021 tarihli duyurusudur:

//www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=anaduyuru_ust&dir=&file=20210918_01_azami_sure&filetype=text

 

Üniversitemiz Senatosu’nun 19/08/2021 tarih ve 247 sayılı kararına göre; 2020-2021 Eğitim yılı sonunda azami sürelerini tamamlayan ancak mezun olamayan öğrencilerimize, başarısız oldukları tüm dersler için 2 ek sınav verilmiştir. Ek sınav hakkı verilen öğrenciler ders kaydı yapamaz ve derslere devam edemez ancak dönem katkı payı ücretini ödeyerek birinci sınav haklarını 2021-2022 eğitim yılı güz yarıyılı genel sınavlarında kullanabilirler. Ders kayıt ekranlarında görülen katkı payı ücretlerini genel sınav dönemine kadar yatırabilirler.

Katkı payını ödemeyerek sınavlara girmeyen öğrenciler ilk haklarını kullanmamış sayılır. İkinci sınav hakkı aynı kurallar çerçevesinde 2021-2022 eğitim yılı bahar yarıyılı genel sınavlarında kullanılabilir.

Azami süreler sonunda başarısız dersi bulunmayan öğrencilerin durumları ise aynı Senato kararında belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Konservatuvar tarafından değerlendirilecek olup, alınan kararlar öğrencilere bildirilecektir.