Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Lisansüstü programlar için Program Kayıt Fişleri Hk

Önceki dönemlerde uygulanan Program Kayıt Fişi/Ekle-Sil Kayıt Fişi formlarının Enstitüye gönderilmesi işlemine 2021-2022 Bahar Dönemi itibariyle son verilmiştir. Bu nedenle program kayıt fişleri Anabilim Dalı Başkanlıklarına bizzat veya e-posta yoluyla iletilmeyecektir.

Program kayıt işlemi öğrencinin, öğrenci otomasyon sisteminde ders seçimi yapıp onay vermesi ile başlayıp, Danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından onaylandıktan sonra tamamlanmaktadır.

Program/Ekle-Sil kaydını öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapan öğrenci, program kaydını yaptığını gösteren “Program Kayıt/Ekle-Sil Kayıt Formu”nu ve ödeme yapacak ise katkı payı/öğrenim ücreti ödemesini yaptığını gösterir belgeleri saklamak ve gerektiğinde Anabilim Dalına ya da Enstitüye vermekle sorumludur.