Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
MEZUNİYETİ İÇİN EN FAZLA ÜÇ DERSİ KALMIŞ BÖLÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin, mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrencilerin sınavları 25 Şubat 2019 Çarşamba günü 18:00-19:00 saatleri arasında Bilişim Enstitüsünde yapılacaktır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı TKD 103 "Türk Dili I" dersi ve TKD 104 "Türk Dili II" dersi için 3 ders sınavı 25 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 13.00-14.00 (TKD 103) ve saat 14.00-15.00'te (TKD 104) yapılacaktır. Sınav Yeri TÖMER (BEYTEPE) derslikleridir.

 

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

MADDE 27 (6) Azami öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler, üç ders sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla üç dersten üç ders sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler kendi akademik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Üç ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav sonuçları ilgili yönetim kurulunca ÖİDB’ye bildirilir. Sadece üç ders sınav hakkını kullanan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.