Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
PSL 101-06 koduyla bölüm başkanlığımıza bildirilmiş olan Psikoloji dersi alma ve derse katılım hakkında.

PSL 101-06 koduyla bölüm başkanlığımıza bildirilmiş olan Psikoloji dersinin kodu PSL106-01 olarak düzeltilmiştir. Ders kayıt haftasında programına  PSL 101-06 kodu ile dersi yükleyen öğrencilerimizin 04-08 Ekim 2021 tarihleri arasındaki Ekle-Sil haftasında dersi programlarından silmeleri ve yerine PSL106-01 kodlu Psikoloji dersini yüklemeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin Ekle-Sil haftasına  kadar derslere katılabilmeleri için durumu ders sorumlusu Doç. Dr. Sevginar Vatan'a mail yolu ile (svatan@hacettepe.edu.tr) bildirmeleri gerekmektedir.