Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
TKD 104-100 Türk Dili Dersi II Ara Sınavı hakkında

TKD 104-100 Türk Dili Dersi II Ara sınavı 18 Nisan 2023 salı günü saat 15.00' da yapılacaktır. Ancak söz konusu sınavların ne şekilde gerçekleştirileceği (çevrimiçi/yüzyüze) YÖK'nun Nisan ayında yapacağı toplantının ardından Hacettepe Üniversitesi senatosunun kararıyla belirlenecek ve derse kayıtlı öğrencilere duyurulacaktır.