Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin MUAFİYET SINAVI Hakkında

Bahar döneminde açılan ve 1. Sınıf öğrencilerinin ve dersi daha önce programlarına almamış bölümümüz öğrencilerinin alması gereken BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin MUAFİYET SINAVI 14 Şubat 2017 Çarşamba günü 18.00-19.00 saatleri arasında Derslik B9 - 105’da yapılacaktır.

Daha önce programlarına alan ve F2 veya F3 ile kalan öğrenciler Muafiyet Sınavına giremezler giren öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 27. madde 5 fıkrasına göre “Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar’’. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az D notu almak gerekir.”

 

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi ile ilgili bilgiye //beb650.bilisim.hacettepe.edu.tr/index.html adresinden ulaşılabilir.