Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
2019-2020 Öğretim Yılı Bahar döneminde bölümümüz öğrencilerine açılmış olan BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Ara Sınavı 16 Mayıs 2020 Cumartesi, 13.00 -13.30 saatleri arasında https://blackboard.hacettepe.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.
Öğrenciler ilk 4 modülden sorumlu olacaklardır.