Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
31.03.2020 tarih ve E.24625 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)” yazısına istinaden, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kaydını donduran ancak vazgeçmek isteyen Bölümümüz öğrencilerinin Öğrencileri İşleri Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir