Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Arş. Gör. Barışcan Demir

BARIŞCAN DEMİR

Arş. Gör.


bariscandemir01@gmail.com / bariscandemir@hacettepe.edu.tr

Academia: link

Avesis: link

Telefon: +90 312 297 83 00, Dâhili: 126

 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

Ontoloji, Göstergebilim, Mimarlık Teorileri, Mitoloji, Aristoteles, Spinoza, Heidegger, Saussure ve Deleuze.

 

EĞİTİM

Doktora, Felsefe Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, 2019-(Devam Ediyor)

 

Yüksek Lisans, Felsefe Bölümü, Hacettepe Üniversitesi (Ankara), 2014-2019

Tez: Olanak Kavramı Üzerine Bir Tartışma: Aristoteles ve Martin Heidegger
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal Güzel

 

Lisans, Rekreasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, 2006-2013

 

İŞ DENEYİMİ

Arş. Gör., Felsefe Bölümü, Hacettepe Universitesi (Ankara), 2018-(Devam Ediyor)

 

YAYINLAR

 1. SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 1. Demir, Barışcan. (2021) “Kapalı Yapıları İmdat Çıkışlarıyla Buluşturmak: Daedalos’un Labirentinden Vitruvius’un Yapıtına Uzanan Ontolojik İlişkiler”. METU Journal of the Faculty of Architectue, 38(2), 1-20.

 

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 1. Demir, Barışcan. (2021). “Felsefenin Deliliğine Yakın Durmak: Deleuze, Nietzsche ve Khaosmos”. FLSF, 32(2), 271-290.
 1. Demir, Barışcan. (2021). “Bilimin Ateş Hırsızları: Hume, Saussure ve Kuhn”. Felsefi Düşün, 17(2), 113-137.
 1. Demir, Barışcan. (2021). “Kant’ın Teorik Felsefesinde Kendini Bir Sınır Olarak Gösteren ‘Yeni’”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 38(1), 134-148.
 1. Demir, Barışcan. (2020). “Hegel’in Kapatan-Oluş’unda Yeri Olmayan Novum”. Arkhe-Logos, 10, 165-187.
 1. Demir, Barışcan. (2020). “Aristoteles’in Hypokeimenon Paradoksunu ‘Pos’ Zarfı Aracılığıyla Yeniden Değerlendirmek”. Posseible, 18, 17-27.
 1. Demir, Barışcan. (2020). “Bruno’yla Birlikte Doğan Yeni Madde Kavrayışının Ardındaki Aristotelesçi Devler Savaşı: İbn Sînâ’yla Birlikte Yükselen Maddenin Sesinin Aquinas’ın Tabi Olduğu Gelenek Tarafından Bastırılışı”. DTCF Dergisi, 60, 466-504. DOI: 10.33171/dtcfjournal.2020.60.2.2
 1. Demir, Barışcan. (2020). “Bruno ve Kant: Av ve Avcının İç İçe Geçişi”. FLSF, 30, 329-344.
 1. Demir, Barışcan. (2019). “Rönesans’tan Kant’a, Sonsuzluğa Saçılmış Düşünceyi Bilimsel Bir Zemine Oturtmanın Kısa Tarihi”. Kebikeç, 48, 123-150.
 1. Demir, Barışcan. (2019). “Aristoteles’in Büyük Rakibi Zenon ve Dynamis’le Gelen Zafer”. Felsefi Düşün, 13, 75-97.
 1. Demir, Barışcan. (2016). “Parmenides’in Büyük Bilmecesi”. Özne, 24, 83-101.

 

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 1. Demir, Barışcan. (2019). “Oltayı Balığa Vermek: Aristotelesçi Olanak Kavrayışına Bloch’un Müdahalesi”. Kampfplatz, 12, 81-98.
 1. Demir, Barışcan. (2015). “Polyneikes’in Üzerini Örten İki Maya Perdesi: Tragedyanın Kısa Tarihi ve Antgone”. Kampfplatz, 9, 11-42.
 1. Demir, Barışcan. (2014). “Céline ya da Umudun Değerden Düşürülüşü”. Kampfplatz, 5, 347-370.

 

SUNUMLAR

 1. Demir, Barışcan. 8-10 Haziran 2021, Ardahan, 2. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu. Online Sunum Başlığı: “Felsefenin Yolunda Odysseus’un Adımlarıyla İlerlemek”
 1. Demir, Barışcan. 5-7 Mayıs 2019, Ardahan, Uluslararası Mitoloji Sempozyumu: Session 3. Sunum Başlığı: “Yüce Tanrı Pan ya da İki Yüzlü Doğa”
 1. Demir, Barışcan. 28 Ağustos - 2 Eylül 2018, Bruno, 14th ESSE Conference: Landscapes of Childhood in Modernist Short Story. Sunum Başlığı: “The Nietzschean Child Gambles: D. H. Lawrence’s The Rocking-Horse Winner” (co-authored with Gülşah Göçmen).

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

 1. Demir, Barışcan. (2020). “Heidegger’in Uçurumu/Heidegger’in Zemini”. Kampfplatz, 14.
 1. Demir, Barışcan. (2015). “Foucault’yu Dersleriyle Okumak”. viraverita.org

 

SÖYLEŞİLER

 1. Demir, Barışcan ve Özbek, Murat. (2022). “Savaş Kılıç’la Yapısalcılık Üzerine Söyleşi”. BirGün Kitap, 241.

 

KİTAP TANITIMLARI

 1. Demir, Barışcan. (2022). “Saussure’ün Gönülsüz Devriminden Geriye Kalanlar”. BirGün Kitap, 241.
 1. Demir, Barışcan. (2021). “Yarısı Tam Yarısı Kambur Bir Kadın”. BirGün Kitap, 239.
 1. Demir, Barışcan. (2021). “Karasu’nun Dokuz Canlıları”. BirGün Kitap, 230.
 1. Demir, Barışcan. (2018). “Eski Zaman Bibliyofilleri”. BirGün Kitap, 201.
 1. Demir, Barışcan. (2017). “Yer Olmayan Yerin Sakinleri”. BirGün Kitap, 181.
 1. Demir, Barışcan. (2016). “Tiyatronun İmkânsız Uzamı”. BirGün Kitap, 175.
 1. Demir, Barışcan. (2015). “Bergson’dan Bir Saygı Duruşu”. BirGün Kitap, 166.
 1. Demir, Barışcan. (2015). “Tümelin Titreyişi”. BirGün Kitap, 165.
 1. Demir, Barışcan. (2015). “Phaidros’ta Eros ve Delilik”. BirGün Kitap, 163.
 1. Demir, Barışcan. (2015). “18. Yüzyılda Bir Boksör”. BirGün Kitap, 162.
 1. Demir, Barışcan. (2015). “Arayışın ve Erimenin Romanı”. BirGün Kitap, 157.
 1. Demir, Barışcan. (2014). “İçeriyi Dış-layan Öyküler”. Kitapçı, 12.
 1. Demir, Barışcan. (2014). “Kendinden Kaçışın Edebiyatı”. BirGün Kitap, 151.

 

ÖDÜLLER

Demir, Barışcan. (2021). Genç Sosyal Bilimci Mansiyon Ödülü. Türk Sosyal Bilimler Derneği, Aralık 2021.