Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Arş. Gör. Dr. Ezgi Demir Oralgül

EZGİ DEMİR ORALGÜL

Arş. Gör. Dr.

ezgi.demir@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 83 00 Dâhili: 125

 

Çalışma Alanları: Antikçağda Felsefe, 17. Yüzyılda Akıl-Duygu Karşıtlığı, Mantık, Feminizm ve Siyaset İlişkisi

Eserleri:

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Yazılar

“Judith Butler’in Kimlik ve Siyaset Anlayışı”, ETHOS Felsefe, Ocak, 2016. //www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/mydocs/JudithButler.pdf

“Sofist ve Filozof Ayrımı Işığında Antik Felsefe”, FLSF Dergisi, Bahar, 2017. //www.flsfdergisi.com/sayi23/259-275.pdf

“Aristoteles Mantığı Ne Hakkındadır?”, FLSF Dergisi, Bahar, 2018.

//www.flsfdergisi.com/sayi25/71-89.pdf

“Charles Taylor’da Kimlik ve Siyaset İlişkisi”, KAYGI. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 31, 2018.

//dergipark.gov.tr/download/article-file/557540

Uluslararası Kitap Bölümü:

“Wallerstein and Crisis of Capitalism”, Education and Science in a Globalizing World içinde, (ed. Prof. Dr. Ilia CHRISTOV), Paradigma, Sofia, 2012.

Ulusal Kitap Bölümü:

“Judith Butler”, Felsefe Tarihi III: XX. Yüzyıl Filozofları içinde, (der. Kadir Çüçen), Sentez Yayıncılık, Bursa, 2016.

Uluslararası Akademik Etkinliklerde Sunulan Bildiriler:

“Kim Başkaldırıyor Rockçılar mı Travestiler mi?”, Kocaeli Üniversitesi VII. Uluslararası Felsefe Sempozyumu, Kocaeli, 13- 14-15 Mayıs 2009. 

“Yaşam ve Ölüm Arasında Bir Deneyim: Yas”, Uludağ Üniversitesi V. Uluslararası Felsefe Sempozyumu,  11-13 Ekim 2018.

Ulusal Akademik Etkinliklerde Sunulan Bildiriler:

“Platon’un Filozof Kralı Büyük Birader’e Dönüşür mü?”, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Platon Sempozyumu, Ankara, 17 Aralık 2010.

“Haklara Karşı Kimlikler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu, İstanbul, 4-6 Kasım 2014.

Hakemlikler:

Viraverita E-Dergi.

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Çeviriler:

Che, Alberto Breccia, BilgeSu Yayıncılık, Ankara, 2009.

“Erkekler ve Şiddet Üzerine”, Robert Connell, ViraVerita.org, 2013. https://viraverita.org/yazilar/erkekler-ve-siddet-uzerine

“Fakültelerin Birbirleriyle İlişkisi Üzerine (Birinci Bölüm)”, Immanuel Kant, ViraVerita.org. e-dergi, Bahar 2015. https://viraverita.org/e-dergi/2/fakultelerin-birbirleriyle-iliskisi-uzerine-cev-ezgi-demir-oralgul