Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Başlık: Özel Gereksinimli Öğrencilerin Tanınması ve Ders Uyarlama Talepleri Hakkında (Başvuru için Son Tarih 26.05.2023)

Bölümümüzde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitim yaşamında gerekli düzenlemeleri yapabilmek için aşağıda listelenen dilekçe veya formlardan durumunuza uygun olanın doldurularak, en geç 26 Mayıs’a kadar Felsefe Bölümü sekreterliğine başvuru yapılması gerekmektedir.

 

1. Sınavlarda uyarlama isteyen özel gereksinimli öğrencilerimiz, engelli sağlık kurulu raporu ile Ek 1’deki “Ders/Sınav Uyarlama Dilekçesi”ni doldurması gerekmektedir. Her dönem için, bu talep (istenmesi durumunda) aynı belgelerle tekrarlanmalıdır.

 

2. Üniversiteye kayıt anında özel gereksinim durumunu bildirmeyi tercih etmeyen veya daha sonra özel gereksinim durumu oluşan öğrencilerimiz, Ek 2’deki “Engelli Öğrenci Tanıma Formu”nu doldurması gerekmektedir.

 

Doldurulan belgeler 26 Mayıs’a kadar Bölüm Sekreterliğine teslim edilebilir.

 

Belgeler:

EK-1 Ders/Sınav Uyarlama Dilekçesi

EK-2 Engelli Öğrenci Tanıma Formu