Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
BEB 650 Dersi Muafiyet Başvuru ve Sınav Takviminde Değişiklik

 Üniversitemiz Senatosunun 14.04.2022 tarih ve 2022-85 sayılı kararı ile uygun görülen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Muafiyet Başvuru ve Sınav Takviminde yer alan ve 19 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan Temel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı (BEB 650) dersi muafiyet sınavının 04 Ekim 2022 tarihine, 22 Eylül 2022 tarihinde yapılacak Temel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı (BEB 650) dersi muafiyet sınav sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesinin son gününün 06 Ekim 2022 tarihine alınması uygun görüldü.