Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Ders kayıt onayları online sistem üzerinden yürütüleceği için LİSANSÜSTÜ öğrencilerin herhangi bir kayıt belgesini Bölüm sekreterliğine ulaştırmaları gerekmemektedir. Lisansüstü program kaydı yapan öğrencilerimizin "Program Kaydı" çıktılarının bir kopyasını saklamaları önerilmektedir.