Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz

ÇETİN TÜRKYILMAZ

Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

+90 312 297 83 00 Dâhili 120

 

 

E-Posta Adresi

cetinturkyilmaz@yahoo.com

Telefon (İş)

3122978300 Dâhili: 115

Adres

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Beytepe/Ankara

 

 

Öğrenim Bilgisi

Doktora

1998-2004

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE (DR)

Yüksek Lisans

1995-1998

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE (YL) (TEZLİ)

Lisans

1991-1995

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/FELSEFE PR.

Görevler

Doçent

2010

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/ SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI)

Doçent

2010-2016

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ

Yardımcı Doçent

2006-2010

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/ SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI)

Öğretim Görevlisi

2004-2006

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/ SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI)

Araştırma Görevlisi

1997-2004

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/ SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI)

 

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans

 1. KESİKOĞLU ŞEYDA, (2016). Felsefede Bencillik Kavramı ve Sosyal Darwinizm Eleştirisi, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı
 2. BULUT ÖZGÜN, (2015). Heidegger Ve Badiou'da Hakikat, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı
 3. GÜRSUL ERDAL, (2013). Heidegger Ve Sartre'da Varoluş-Öz Kavramlarının İlişkisi Açısından Hümanizm Sorunu, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı
 4. TAŞKIN FAHRETTİN, (2013). Varoluşçuluğun Fenomenolojiyle Temellendirilmesi Üzerine, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı
 5. BEKTAŞ CANAN, (2012). Fichte'de Öznelerarasılık Ve Beden Sorunu, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı
 6. KEMALOGLU BUSE, (2011). Nietzsche Ve Foucault'nun Düşüncelerinden Hareketle İktidar-Özgürlük Bağlantısı Üzerinde Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı
 7. ESGÜN TOROS GÜNEŞ, (2010). Carl Schmitt'in İnsan Anlayışı Çerçevesinde Siyasal Kuramların Antropolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

Doktora

 1. ESGÜN TOROS GÜNEŞ, (2016). Otoriteden Otonomiye: Yasa Ve Özgürlük, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü-> Felsefe Anabilim Dalı
 2. MİRZA GÖZDE AYNUR, (2014). Yeni Dinselleşme Eğilimleri Ve Maneviyat Arayışları, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Antropoloji Anabilim Dalı

 

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2016). Bir Anomali Olarak Varidat: Şeyh Bedreddin'in Varidat'ının Felsefi Boyutları. Folklor / Edebiyat, 22(85), 123-140. (Yayın No: 2816649)
 2. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2016). "Heidegger'de Sonun/Sonluluğun Düşünülmesi". Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları(30), 527-537. (Yayın No: 2855663)
 3. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2016). Logos'a Karşı Gelişen Hareket: Derrida'nın Platon1 u. Özne , 12(24), 419-432. (Yayın No: 2814518)
 4. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2015). Hegel and Marx on the Self-Realization of Man. Hegel-Jahrbuch, 2015(2), 251-255. (Yayın No: 1900413)
 5. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2013). Badiou'da Sonsuzluk ve Hakikat. Felsefe Logos, 2013(50), 85-94. (Yayın No: 2540947)
 6. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2011). Hegel'de Gerçekleşme Kavramı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 28(1), 197-205. (Yayın No: 2540960)
 7. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2009). Wittgenstein'in Özne Anlayışı. Yeditepe'de Felsefe, 1(8), 15-24. (Yayın No: 2541049)
 8. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2008). Hegel'de Düşüncenin Hareketi. Yeditepe'de Felsefe, 1(7), 67-79. (Yayın No: 2541067)
 9. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2007). Spinoza'da Özgürlük-Zorunluluk Bağlantısı. Yeditepe'de Felsefe, 1(6), 176-188. (Yayın No: 2541031)
 10. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2005). Varlık Sorunu Açısından Aristoteles'in Metafiziği ve Heidegger. Yeditepe'de Felsefe, 1(4), 8-22. (Yayın No: 2541013)
 11. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2004). Heidegger'in "Ontoloji Tarihi"nde Kant Felsefesinin Yeri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21(1), 165-181. (Yayın No: 2541116)
 12. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2004). Bunalım ve "Felsefenin Sonu" Düşüncesi. Yeditepe'de Felsefe, 1(3), 258-271. (Yayın No: 2541127)
 13. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2003). Kant'ta ve Schopenhauer'de Kendinde Şey (Ding an sich) Kavramı. Kaygı(2), 82-88. (Yayın No: 2541000)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 1. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2016). Hegel'de Yoksulluk Sorunu. IV. Uluslararası Felsefe Kongresi Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet, 139-142. (Tam metin bildiri)(Yayın No: 3066857)

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 1. Bunalım Çağı: Kierkegaard, Marx, Nietzsche (2016)., TÜRKYILMAZ ÇETİN, Bibliotech Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 166, ISBN: 978-605-84473-3-2, Türkçe (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3080946)
 2. Filozoflarla Düşünmek (2015)., TÜRKYILMAZ ÇETİN, Bibliotech, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 173, ISBN:978-605-84473-1-8, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2540930)
 3. Nietzsche (2007)., TÜRKYILMAZ ÇETİN, Altın Kitaplar Yayınevi, Sayfa Sayısı 143, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 11936)

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 1. Spinoza İle Karşılaşmalar, Bölüm adı:(Şeyh Bedreddin'i Spinoza İle Okumak) (2015)., TÜRKYILMAZ ÇETİN, Ayrıntı Yayınları, Editör: Güçlü Ateşoğlu-Eylem Canaslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 287, ISBN:978-605-314-047-4, Türkçe (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 1901642)
 2. Miletli Filozoflar Thaïes, Anaksimandros ve Anaksimenes, Bölüm adı:(Hegel'in Anaksimandros Okuması) (2015)., TÜRKYILMAZ ÇETİN, Türkiye Felsefe Kurumu, Editör: A. Kadir Çüçen-Harun Tepe, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 199, ISBN:978-975-7748-60-1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2324848)
 3. Barışın Felsefesi-200. Ölüm Yılında Kant, Bölüm adı:(Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık) (2006)., TÜRKYILMAZ ÇETİN, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Editör: İoanna Kuçuradi, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2541226)
 4. Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları, Bölüm adı:(Kültürlerarası Tartışmada İnsan Hakları) (2004)., TÜRKYILMAZ ÇETİN, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Editör:Kuçuradi, İ.-Peker, B., Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2541240)
 5. Etik ve Meslek Etikleri, Bölüm adı : (Etik ve Hekimlik Sanatı ) (2000)., TÜRKYILMAZ ÇETİN, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Editör:Harun Tepe, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2541253)

 

Diğer Yayınlar

 1. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2009). Başlangıca Dönmek: Heidegger ve Tarih Sorunu. Felsefe Yazın(15), 6-9. (Ulusal) (Hakemsiz) (Özgün Makale) (Yayın No: 2541148)
 2. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2008). Marx'ta İnsanın Yabancılaşması Sorunu. Bibliotech(5), 63-65. (Ulusal) (Hakemsiz) (Özgün Makale) (Yayın No: 2541187)
 3. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2008). Heidegger'in Temel Kavramları. Bibliotech(4), 82-88. (Ulusal) (Hakemsiz) (Özgün Makale) (Yayın No: 2541181)
 4. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2008). Spinoza ve Hegel'de Bilinç. Monokl, 2(4-5), 271-277. (Ulusal) (Hakemsiz) (Özgün Makale) (Yayın No: 2541166)
 5. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2008). Konuştum ve Ruhumu Korudum: Marx ve Etik Tavır. Felsefe Yazın (13), 14-17. (Ulusal) (Hakemsiz) (Özgün Makale) (Yayın No: 2541152)
 6. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2007). Nietzsche'nin Platon Eleştirisi. Bibliotech(3), 38-41. (Ulusal) (Hakemsiz) (Özgün Makale) (Yayın No: 2541193)
 7. TÜRKYILMAZ ÇETİN (2007). Alman İdealizminde Akıl Tasarımı, Bibliotech(l), 15-28. (Ulusal) (Hakemsiz) (Özgün Makale) (Yayın No: 2541201)

 

Üniversite Dışı Deneyim

1997-      Öğretim Üyesi           Hacettepe Üniversitesi, Akademik öğretim etkinliği, (Diğer)