Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Mezun Öğrencilerimizin Diplomaları Hakkında

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olan öğrencilerimizin diplomaları Bölüm Başkanlığımıza ulaştırılmıştır. 

Diplomaları teslim almak isteyen öğrencilerimizin aşağıda paylaşılan Hacettepe Üniversitesi Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formu'nu ilgili birimlerde onaylatarak teslim etmeleri zorunludur.

Ayrıca, diplomaların teslim alınabilmesi için mezun öğrencilerimizin Öğrenci Kimlik Kartlarını bölüm başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

 

Diplomalar, mezun öğrencimizin kendisi veya yerine resmi vekalet belgesi düzenlenmiş olan yakını tarafından, imza karşılığında, öğrenci kimlik kartı ve gerekli onayları alınmış ilişik kesme formu teslim edilerek 23 Eylül 2021 tarihine kadar Bölüm Başkanlığından teslim alınabilir.

 

23 Eylül 2021 tarihinden sonra diplomalarını almak isteyen mezun öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

 

Hacettepe Üniversitesi Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formu'nu buradan indirebilirsiniz.