Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın Öğrenci Belgeleri hakkında 23 Mart 2020 tarihli açıklaması

Sevgili Öğrenciler

Yaşadığımız olağanüstü koşullar nedeniyle Öğrenci Belgesi ve Mezuniyet Belgesi e-devlet sisteminden alınabildiği için tarafımızdan verilmeyecektir. Transkript, ilgililere yazı vb. istekler hureg@hacettepe.edu.tr adresinden e-posta ile kabul edilecek, imzalı PDF kopyaları size e-posta üzerinden ulaştırılacaktır.

E-posta ile yapılamayacak işlemler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız Beytepe ve Sıhhiye Hizmet Ofisleri, Cumhurbaşkanlığı’nın 22.03.2020 tarihindeki genelgesine istinaden en az sayıda personelle hizmet vermeye devam edecektir.