Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Hülya Yetişken

 

 

HÜLYA YETİŞKEN
Prof. Dr.

İletişim Bilgileri:

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Ankara.

yetisken@hacettepe.edu.tr

+90 312 2978300 / 121 
+90 312 2976178

 

EĞİTİM VE AKADEMİK UNVANLAR:

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Psikoloji, 1.3.1972.

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Felsefe, "Herakleitos’ta ve Parmenides’te Gerçekliğin Bilinmesi ve Bilginin Sınanması Sorunu” 19.07.1978 – Ankara

Doktor Unvanı: “Georg Lukacs’da Estetik Yansıtmanın Bütünselliği Sorunu”, Danışman: Prof. Dr. İsmail Tunalı, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 23.02.1986 – İstanbul.

Doçentlik Unvanı: İstanbul Üniversitesi, 03.11.1999.

Profesörlük Unvanı: Hacettepe Üniversitesi 23.10.2013.

 

YAYINLAR:

I. Yayınlanmış Kitaplar:

1) Yetişken Hülya, Estetiğin ABC’si, (3. Basım). Say Yayınları, İstanbul, 2009.

2) Yetişken Hülya, Sanatın Etkisi ve Sanatsal Yaşantılama, Bizim Büro Basımevi Yayın-Dağıtım, Ankara, 2010.

 

II. Yurtdışında Yabancı Dille Yayınlanmış Uluslararası Kitap Bölümü Makale:

3) Yetişken Hülya, From Kant’s Methodology of Pure Practical Reason to a Novel Ethical Education”, Reason Morality and Beauty – Essays on the Philosophy of Immanuel Kant, Volume I, pp. 76-84, Edited by B. Puri and H. Sievers,  Published by  Oxford University Press, New Delhi, 2007. pp. 76-84.

 

III. Uluslararası Yazarlı Kitap Bölümü Makale

4) Yetişken Hülya, “Sanatın Dönüştürücü İşlevinin Değeri ve Felsefi Temeli” İoanna Kuçuradi Çağın Olayları Arasında - Among  The Events of The Era, Editörler: Betül Çotuksöken, Gülriz Uygur, Hülya Şimga, Tarihçi Kitabevi Yayınları, 2014. ss. 469-491.                             

 

IV. Uluslarası İndekslerin Kaydettiği Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:

5) Yetişken Hülya, “Kuçuradi and Ethics” Journal of Turkish Studies, Essays in Honour of İoanna Kuçuradi, Volume 25, Edited: Şinasi Tekin- Gönül A. Tekin, Guest Editor: Sevgi İyi, Harvard University Press, 2001. pp. 327-332. (Historical  Abstracts; America: History and Life Index).                                            

6) Yetişken Hülya, “Platon’da ve Aristoteles’te Sanat Yapıtının Etkisi”, Frankofoni Ortak Kitap 14 içindeBizim Büro Basımevi, Ankara, 2002. ss. 245-254.( MLA International Bibliography İndex).

7) Yetişken Hülya, “Organ Aktarımında Verici Kişiyle İlgili Etik Sorunlar”, Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, Cilt:10, Sayı:4 içinde, Aralık 2002. ss. 357-364. (Tübitak Tıp Dizini ve PsychInfo  Dizini).

8) Yetişken Hülya, “Hekimlikte Sağlığı Yaratmanın Etik Temelleri”, Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, Cilt:10, Sayı:1 içinde, Mart 2002. ss.79-85. (Tübitak Tıp Dizini ve PsychInfo  Dizini).

9) Yetişken Hülya, “Kant Etiği İle İlgisi Bakımından Kuçuradi’nin Etik Görüşü”, Frankofoni Ortak Kitap 17 içindeBizim Büro Basımevi, Ankara, 2005. ss. 203-214. (MLA International Bibliography İndex).

10) Yetişken Hülya, “Meslek Normlarının Etik İmkân ve Sınırları”, Hacettepe ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:1 içinde, Bizim Büro Basımevi, Ankara, Haziran 2005. ss:73-78. . (MLA International Bibliography İndex).

11) Yetişken Hülya, “Küçük Prens ve İnsan İçin Üç Farklı Yaşama Tarzı”, Frankofoni Ortak Kitap 18 içindeBizim Büro Basımevi, Ankara, 2006. ss.311-333. (MLA International Bibliography İndex ve Ulakbim İndex).

12) Yetişken Hülya, “Diego’nun Eyleminde Yaşamın ve Ölümün Değeri Sorunu – Albert Camus/Sıkı Yönetim” Frankofoni Ortak Kitap 20 içindeBizim Büro Basımevi, Ankara, 2008.  ss.199-208. (MLA International Bibliography İndex ve Ulakbim İndex).

13) Yetişken Hülya, “Güzelin Hakikati Hakikatin Güzeli”, Yeditepe’de Felsefe 8 içinde, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009. ss.42-58. (International Philosopher’s Index).

14) Yetişken Hülya, “Aristoteles'te Sanatın Neliği ve İşlevi”, Kaygı - Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı:19 içinde, Uludağ Üniversitesi Matbaası, Bursa, 2012. ss. 27-35. (MLA International Bibliography Index;  Index Copernicus; Index Islamicus ve International Philosophers Index).

15) Yetişken Hülya, “Felsefe-Edebiyat İlişkisinin Değeri”, Kaygı - Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı:18 içinde, Uludağ Üniversitesi Matbaası, Bursa, 2012. ss. 71-79. (MLA International Bibliography Index;  Index Copernicus; Index Islamicus ve International Philosophers Index).

16) Yetişken Hülya, “Platon’da Değerce Karşıt Özellikte İki Tip Sanat ve Değerce Bütünleşen İki Karşıt Tutum” Özne- Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, Platon, 24. Kitap içinde, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çizgi Kitabevi, 2016. Ss. 229-246. (International Philosopher’s Index)

 

V. ULUSLARARASI VEYA ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN TAM METNİ VEYA ÖZETİ YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER

Uluslararası:

17) Yetişken Hülya, “Etik Ortam”, XXIst World Congress of Philosophy – Philosophy Facing World Problems - Abstracts, s. 434-435. Edited by Zeynep Davran, Meteksan Basımevi, 2003.

18) Yetişken Hülya, “Kant Felsefesiyle İlgisi Bakımından Kuçuradi’nin Etik Görüşü” Immanuel Kant: Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, ss. 384-392. Editör: Nebil Reyhani, Vadi Yayınları, Ankara, Kasım 2006.

19) Yetişken Hülya, “Kant’ın Metod Öğretisinden Özgün Bir Etik Eğitimine”, Barışın Felsefesi, 200. Ölüm Yıldönümünde Kant, ss.141-151, Yayına Hazırlayan Ioanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006.

 

KONGRE – SEMPOZYUM

VI. Uluslararası Kongre - Sempozyum:

1) Yetişken Hülya, “Fizyoterapistlik Sanatı ve İnsanın Değeri”; “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 2001. Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü  (M Salonu), Ankara, 28 Mayıs 2001.

2) Yetişken Hülya, “Organ Naklinde Etik ve Hukuksal Sorunlar”; “Transplantasyon 2002 - Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III. Uluslararası Kongresi” Adana Hilton Oteli, A Salonu, 17 Ekim 2002.

3) Yetişken Hülya, “From Kant’s Methodology of Pure Practical Reason to a Novel Ethical Education”; “2006 Interim World Philosophy Congress–Indian Philosophical Congress”. Convention Centre, Delhi University, New Delhi- India. 18th December 2006.

4) Yetişken Hülya, “Yaşam ve Ölüm – Dr. Diego (Albert Camus)”; “Hacettepe Kadın Hastalıkları ve Doğum - Tıp ve Sanat Felsefesi Kongresi/ Philosophy of Medicine & Art”. Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü  (M Salonu), Ankara, 13 Nisan 2007.

5) Yetişken Hülya, “Felsefe-Edebiyat İlişkisinin Değeri”; Türkiye Felsefe Kurumu Seminer Dizisi, 1-2 Aralık 2011: “Felsefe ve Edebiyat”, Türkiye Felsefe Kurumu ve T.C. Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü;  K.U. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Beyoğlu, İstanbul, 1 Aralık 2011.

VII. Ulusal Kongre – Sempozyum:

6) Yetişken Hülya, “Hekimlikte Sağlığı Yaratmanın Etik Temelleri”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, “I. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi”. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, 13 Kasım 2001.

7) Yetişken Hülya, “Üniversitelerin Diğer Fakülte ve Bölümlerinde Felsefe Eğitimi”, Türkiye Felsefe Kurumu, “Türkiye’de Felsefe Eğitimi” M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı - Ankara Başkent Öğretmenevi 30 Haziran 2004.

8) Yetişken Hülya, “Meslek Normlarının Etik İmkân ve Sınırları”, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı – “Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu”  27 Nisan 2004.

9) Yetişken Hülya, “Temel ve Etik Değerler” Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı - Eğitici Eğitimi Semineri, Ankara, 27 Ocak 2005.

10) Yetişken Hülya, “Sanat ve Felsefe”, “Gazi Üniversitesi Dünya Felsefe Günü Paneli”, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 20 Kasım 2007.

11) Yetişken Hülya, “Güzelin Hakikati Hakikatin Güzeli”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, “Felsefe Sorunu Olarak Güzel ve İyi - Felsefe Günleri - Sempozyum III -”, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı - İstanbul, 17 Nisan 2009.

12) Yetişken Hülya, “Etik Disiplin ve Etik İlkeler”, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı - Eğitici Eğitimi Semineri, Ankara, 27 Mart 2010.

13) Yetişken Hülya, “Aristoteles'te Sanatın İşlevi”, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, “Aristoteles Sempozyumu”. H.Ü. Mehmet Akif Ersoy Salonu, 3 Mayıs 2011.

14) Yetişken Hülya, “Sanat Felsefe İlişkisinde İnsanın Yeri ve Önemi”, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Busiad Düşünce Kulübü - Felsefe Konferansları Dizisi, Busiad Konukevi, Bursa, 23 Mart 2012.

15) Yetişken Hülya, “Etik Değerlerin Eğitimi Sorunu”; Türkiye Felsefe Kurumu Seminer Dizisi: “Etik Değerler ve Eğitimi”, Türkiye Felsefe Kurumu ve T.C. Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü; Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Amfisi, Maltepe, İstanbul, 29 Kasım 2012.

16) Yetişken Hülya, “Kentlilerin Kültüre Ulaşma ve Kültüre Katılma Hakkı”  Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama Merkezi - Antalya Kent Konseyi, İnsan Hakları Konferans Dizisi, Antalya Kent Konseyi Salonu, Antalya, 25 Nisan 2014.

17) Yetişken Hülya, “Schopenhauer’de ve Platon’da Aşkın Metafiziği”, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü nün gerçekleştirdiği Sempozyum Dizisi,  “Schopenhauer Sempozyumu”. H.Ü. Tuğrul İnal Salonu 17 Nisan 2015.

 

VIII. ATIFLAR:

Uluslararası atıflar:

1) Notre Dame Philosophical Reviews (ISSN: 1538 – 1617) adlı Uluslararası nitelikli elektronik dergide Charles Goodman(Binghamton University) tarafından yazılan değerlendirme yazısında HülyaYetişken’e yapılan üç atıf. Erişim tarihi: 12/7/2010, Web Adresi: //ndpr.nd.edu./news/23069-reason-morality-and-beauty-/

2) Bindi Puri, “Finality Without an End: Morality, Autonomy, Religion and Art in Kant” Reason Morality and Beauty – Essays on the Philosophy of Immanuel Kant, Volume 1, Published by  Oxford University Press, New Delhi, 2007 s.4.

 

BİLDİRİ KİTAPLI KONGRE DÜZENLEYENLER LİSTESİNDE BULUNMAK

Uluslararası Kongre:

XXI.st World Congress of Philosophy – Philosophy Facing World Problems – 10-17 Ağustos 2003

Yetişken Hülya, Turkish Organizing Committee – Members – (Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu – Türkiye Düzenleme Komitesi Üyesi)

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türkiye Felsefe Kurumu Derneği

 

DOÇENTLİK UNVANINI ALDIKTAN SONRA VERDİĞİ DERSLER

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

-FEL261 Sanat Felsefesi (H. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü).

-FEL154 Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-GSF254 Estetik ve Sanat Felsefesi (H. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi).

-FEL101 Felsefeye Giriş (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL102 Felsefe Kavramları (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL151 Platon (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL253 Değer Felsefesi (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL256 Etik (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL442 Türk Kamu Hayatında Fels. Prob. (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL 497 Tez Çalışması Hazırlığı (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL 498 Tez Çalışması (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-Philosophical Problems in Medicine - Tıpta Felsefe Problemleri (H. Ü. Tıp Fakültesi).

 

Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde Verdiği Dersler

-FEL 681 Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL 681 Sanat Felsefesi Problemleri (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL 698 Felsefe Semineri (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL 601 Felsefede Araştırmanın Özelliği (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL 652 Kant (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL 661 Değer Felsefesi Problemleri (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL 621 İnsan Felsefesi Problemleri (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL 600 Özel Konular (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL 703 Felsefe Problemleri (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).

-FEL 704 Seçilmiş Felsefe Metinleri (H. Ü. Ed. Fak. Felsefe Bölümü).