Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Prof. Dr. İsmail Hakkı Demirdöven

İSMAİL H. DEMİRDÖVEN 
Prof. Dr. 
 

ismaild@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 83 00 Dâhili: 122

 

1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Bölümünü bitirdi. 1979 yılı sonlarına kadar Hacettepe Üniversitesi idari örgütünde çalıştı. 1982 yılında Felsefede yüksek lisans, 1991 yılında da doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora tezi, K.R.Popper'ın Platon'a yönelttiği eleştirinin "model" kavramı açısından bir değerlendirilmesi üzerinedir.

İnsan Felsefesi , Etik ve Toplum Felsefesi çizgisinde bir "ilgi alanı"ndan söz edilebilir. Bu bağlamda, çeşitli dergilerde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır.

İsmail H.Demirdöven, Türkiye Felsefe Kurumu başta olmak üzere Bioetik Derneği ile Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Etik Kurulu ve Sosyal Hizmetler Araştırma Belgeleme ve Eğitim Vakfı (SABEV) üyesidir. 
 

Verdiği Dersler

* FEL 101 Felsefeye Giriş 
* FEL 212 18.Yüzyılda Felsefe 
* FEL 251 Etik 
* FEL 352 Toplum Felsefesi 
* FEL 452 Devlet Felsefesi