Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
PSL 316 kodlu Kişilik Psikolojisine Giriş dersi Genel Sınav saati 13.00-14.00 olarak güncellenmiştir.