Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Üniversitemiz Kütüphanesi Oryantasyon Programı hakkında

07 Ekim - 08 Kasım 2019 tarihleri arasında Üniversitemize yeni katılan öğrencilere yönelik Danışma ve Eğitim Birimi tarafından kütüphane hizmetlerinin ve web sayfasının kullanımını içeren “Kütüphane Oryantasyon Programı” gerçekleştirilecektir.

Oryantasyon programlarına katılmak isteyen Bölümümüz öğrencilerinin Üniversitemiz kütüphanesi web sayfasında bulunan Kütüphane Eğitim / Etkinlik Programı için; //www.librarycalendar.hacettepe.edu.tr/ bağlantısından uygun oldukları eğitim gününe kayıt yaptırmaları gerekmektedir.